Teknik ve Faydalı Bilgiler

Makina Tahrikli Asansörler

Sınıf I

İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörler.

Özellikle İnsan taşımak için tasarlanmş Sınıf I asansörlerinde;

a- 300 ve 450 Kg beyan yüklü küçük kabinler, yanlız insan taşımak için kullanılabilir

b- 630 Kg beyan yüklü kabinler, insan taşımaya ek olarak tekerlekli sandalye kullanan kişileri ve /veya çocuk arabalarını da taşımak için de kullanılabilir

c- 1000 Kg beyan yüklü kabinler, a ve b şıklarında belirtilenlerin yanı sıra, tutamakları sökülebilen sedyelerin, tabutların ve mobilyalarınd taşınması içinde kullanılabilirler

Sınıf II

Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, ancak gerektiğinde yük de taşınabilen asansörler.

Sınıf II asansörlerinin boyutları Sınıf I veya Sınıf IV asansörlerine ait boyutlar arasından seçilmelidir. Özellikle konutlarda kullanılan 1000 kg beyan yüklü asansörlerin boyutlrı ve/veya Sınıf III asansörlerinin bu amaç için kullanılmalıdır.

Not – Bu asansörler, Sınıf I, Sınıf III ve Sınıf VI asansörlerinden esas olarak kabin iç donanımı bakımından farklıdır.

Sınıf III

Hastaneler ve bakım evleri dâhil, sağlık, bakım amaçları için tasarımlanmış asansörler.

·         1600 Kg ve 2000 Kg beyan yükü asansörlerin kabinleri, çoğu dispanser ve hastaların ihtiyacını karşılar·         2500 Kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, özellikle hastane yataklarındaki hastaların tıbbi yardım cihazlarıyla birlikte taşınması için uygundur.

Sınıf IV

Esas olarak yüklerin, genellikle şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörler.

Yük asansörü genellikle insan refakatinde yük taşınması için öngörülen asansörlerdir. Konfor amacından çok ihtiyaçlara cevap vermesi ve kaldırma kapasitesi ön planda tutulmuştur. Bu tip asansörlerde genelde hızın düşmesi dikkate alınmayarak kaldırma kapasitesini yükseltmek için palanga sistemler kullanılır. Aynı sınıfta incelenen araç asansörleri ise kabini ticari olmayan motorlu araçları taşıyacak boyutlarda yapılmış olan asansörlerdir.

Sınıf V

Servis asansörleri.

Servis asansörleri, boyutları ve yapım şekli itibarıyla insanların giremiyeceği bir kabini olan sabit asansör tesisleridir. İnsanların kullanamıyacağı şartı olduğu için tamburlu olarakda tesis edilebilirler. Değişik kapasiteli servis asansörleri farklı amaçlar için tasarımlanabilirler İnsanların giremiyeceği kabin ölçüleri olarak en fazla aşağıdaki değerler kabul edilebilir.

·         Taban Alanı : 1m2·         Derinlik : 1,00 m·         Yükseklik : 1,2 m

Sınıf VI

Özellikle yoğun trafiği olan binalar için tasarımlanmış asansörler, meselâ hızları 2,5 m/s ve daha fazla olan asansörler.

VVVF-Kademesiz Hız

Asansör Tahrik Düzenleri

Asansörde iyi bir işletme olması için yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde hızlanıp yavaşlaması, tam kat hizasında durması ve en kısa sürede maksimum insanı taşıması zaman kaybına sebep olmaması gerekir. Günümüz asansörlerinde sıkç kullanılan 3 tip tahrik şekli vardır.

Tek Hızlı Tahrik Bu düzen tek hızlı bir asenkron motor ve dişli düzeninden oluşur. 0.63 m/s hızlarda kullanılır. Kalkış hızı motorun devir sayısı – moment eğrisi ile belirlenir. Duruşta ise motorun enerjisi kesilir, motor mekanik frenle durdurulur. Yolcuların rahatsız olmaması için mekanik frenin bir miktar kaymasına izin verilir. Hızın düşük olması etkiyi azaltır. Düzende dişli bulunması hem gürültüye hem de zamanla arızalara yol açabilir. Devir yönünü değiştirmek için iki faz yer değiştirilir.Son derece konforsuz, duruş ve kalkışlar sert olur. Tamamen mekanik frenlemeyle çalıştığı için zamanla fren balatalarındaki aşınmadan ve/veya kabin içindeki yüke bağımlı olarak kat seviyelerinde şaşmalar meydana gelmektedir.

Çift Hızlı Tahrik

Tek hızlı tahrikte olduğu gibi arada yine bir dişli düzeni vardır. Motorda birbirinden bağımsız kutup sayısı farklı iki sargı bulunur. Genellikle tahrik hızı 1 m/s’ dir. Motor büyük hızla kalkınır, kata belli bir mesafe kalınca düşük hıza geçirilir. Motor mekanik frenle durdurulur. Çift hızlı asansörlerde bir hızdan diğer bir hıza geçişlerde kabindeki yolcular rahatsız olabilmektedir. Ayrıca hızın sert değişimi mekanik parçalar üzerinde aşın dinamik kuvvetler oluşturabilmektedir. Tamamen mekanik frenlemeyle çalıştığı için zamanla fren balatalarındaki aşınmadan ve/veya kabin içindeki yüke bağımlı olarak kat seviyelerinde şaşmalar meydana gelmektedir.

İnverter Kontrollü VVVF (Kademesiz Hızlı)Tahrik

Yan iletken güç elektroniğindeki gelişmeler sonucu inverterler asansörlerde de kullanılmaya başlanmıştır. İnverter kontrol sistemi, daha az enerjiye gereksinim duyar ve ideal hız ayar olanağı sağlar..  İnverter kontrollü sistemlerde motorun gerilimi yanında frekansı da değiştirilir. Bu da motora her devirde optimum döndürme momenti sağlar. Bu sistemde AC motor, IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) adı verilen yan iletken elemanlarla oluşturulan bir düzenle kontrol edilir.  Genel olarak açıklamak gerekirse inverter, motor devrini, döndürme momentini veya E/f oranını sabit tutmak sureti ile sıfır devirden, nominal devire kadar çıkartılabilir. Bu yolla motor daima dengeli ve orantılı olur.

İnverterle kontrol edilen asansörlerin avantajları

·          Optimal frekansla motor verimi artar.

·          Doğrultucuda kayıpların azaltılması sonucu olarak giriş akımı düzeltilir ve güç faktörü artar.

·          Motorun kalkış esnasında çektiği demeraj akımı ortadan kalkar, enerji tasarrufu sağlanır

·          Yüksek sürat imkanı sağlanır.

·          Seri ivme ile kalkış imkanı.

·          Motor ısınması daha az düzeydedir.

·          Kat seviyelerinde sıfır hatayla duruşlar sağlanır maksiumum duruş konforu hissedilir.

·          Asansörün durduğu ve kalktığı neredeyse anlaşılmaz

 

Hidrolik Asansörler

Hidrolik asansörler trafiği yoğun olmayan ve yukarıda makina dairesi yapılamayan yerlerde uygun çözümlerdir. Genelde yük asansörlerinde uygulanır. Fabrikalardaki çatı problemleri hidrolik asansörler ile aşılabilir.

Kaldırma işi, hidrolik sıvısını, kabini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir kaldırıcıya sevk eden ve elektrikle tahrik edilen bir pompa vasıtasıyla gerçekleşen asansörlerdir. Bu asansörlerde aşağı yön hareketi kabinin kendi ağırlığı ile gerçekleşmektedir.Hidrolik asansörlerde makine dairesi genel olarak, ilk durak seviyesinde bulunur. Burada bir yağ kazanı ve bunun üzerinde hidrolik makinesi(düzeneği), kumanda panosu ve hidrolik sıvısının içinden geçtiği hortumlar bulunmaktadır.Asansör kuyusu içinde; Kabin, varsa karşı ağırlık, silindir piston sistemi, askı tertibatı ve tamponlar bulunmaktadır.

Pompalanan yağ, hidrolik makinesinden belirli şartları yerine getirerek geçip borular vasıtasıyla silindiri harekete geçirirler. Silindir kabine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanmış olabilir. Silindirin ittiği kabin alınan kumanda ile gerekli kata taşınır.Hidrolik asansörler genellikle; Konutlarda, villa ve evlerde, tadilat gören binalarda; bina statiğine ek yük getirilmesinin istenmediği durumlarda(örneğin eski eser tadilatı), fabrikalarda, alış veriş merkezlerinde panaromik olarak kullanılırlar.Asansörler genel olarak yapılan sözleşmeler gereği aylık, 6 aylık ve yıllık olarak gerekli bakımlardan geçmelidir. Hidrolik asansörler elektriğin tahrik ettiği pompanın yağı itmesiyle pistonların kabini kaldırması esasına göre çalışır.

Mevcut binalarda asansör için yer bırakılmamış veya makina dairesi yapılması mümkün değilse kolay ve ekonomik çözüm haline gelir. Binanın üstünde bir yük uygulanmayacağında yük hesabı tabana göre yapılır.Kabin tasarımı genelde laminat veya krom-nikel kaplama olarak yapılır. Tasarımdaki esnekliğimiz, ince detaylar ve hayallerinizle sınırlıdır.

 

Kuyu İçi Görüntüsü

 

Asansör Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Planlama Aşamasında :

-Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

-Asansör avan projesi tercihen asansör montaj firmalarına yaptırılmalıdır.

-Avan proje ve mimarideki ölçülere azami dikkat edilmelidir.

-Elektrik tesisat projesinde asansöre ait kolon hattı şemaları, kuyu aydınlatması ve makina dairesi aydınlatması verilmeli, besleme panosu detaylarını içermelidir.

-Binanın ve asansörün kullanım amacı, avan projeyi yapan kişiye detaylı olarak bildirilmelidir.

Bina Yapım Aşamasında;

-Kuyu dibinin en az 150 cm yapılması tavsiye edilir.

-En üst durak zemin kotundan en az 370 cm makine dairesi kümbet betonu yüksekliği olmalıdır.

 

-Makine dairesi kümbet betonundan tavan yüksekliği en az 200 cm olmalıdır.

 

-Kuyu dibinin su izolasyonu yapılmalıdır.

-Kuyu ebatları mimari projeye ve avan projeye uygun tesis edilmelidir.

-Kuyu açıklıklarına bariyer konarak kazalar engellenmelidir.

-Makine dairesi yüksekliği ve diğer ölçülere dikkat edilmelidir.

Firma seçiminde :

-Asansör Firmasının ISO 9001:2000 Kalite yönetim sistemine göre saygın bir onaylanmış kuruluş-(NOtified BOdy) tarafından belgelendirilmiş olması,

– Asansör Firmasının saygın bir Onaylanmış Kuruluş-(NOtified BOdy) tarafından alınmış Modul-H CE Sertifikasına sahip olması,

-Referanslarının kuvvetli olması, yetkililere kolay ulaşılabiliyor olması, sözleşme veya teklifin teslim&garanti  sürelerini içermesi tercih nedenidir.

-Firmanın yapmış olduğu bir asansöre ziyaret faydalı olacaktır.

Yapım aşamasında ;

-Asansör firmasının taahhüdünde bulunmayan işlerle ilgili Asansör firmasından rapor istenmelidir.

-Rapora göre inşaatla ilgili işler yapılmalıdır.

-Emniyet Kompenantlarının mutlaka CE belgesi seçileceği konusunda emin olunmalıdır.

Müteahhide ait işler;

-Asansör kuyusu ve makine dairesinin oluşturulması

-Kuyu bölmesi için gerekli çelik konstrüksiyon ve iki asansörün olduğu kuyularda tek kafes bölme malzemesinin temin edilmesi

-Kuyu dibinin temizlenmesi, su çıkması durumunda izolasyonun yapılması

-Asansör kuyusu badanasının yapılması ( kalıp ve demir parçalarının kesilmesi )

-Kuyuya iskele konulması ( yerleşim planı asansör firması tarafından verilecektir. )

-Kuyu aydınlatmasının yapılması ( kuyu dibinden ve kuyu tavanından 50 cm den başlayarak her kata birer lamba kuyu dibinden ve makine dairesinden kumanda edilecek şekilde wavien – yerleşim planı asansör firması tarafından  verilecektir.)

-Kuyu dibine 220 V. Priz konulması ( çizimi asansör firması tarafından verilecektir. )

-Kuyu dibine iniş merdiveni yapılması ( çizimi ve tarifi asansör firması tarafından  verilecektir. )

-Kapı montaj öncesi ve sonrası gerekli kırım , örüm, sıva kaplama işleri gerekirse kapı üstlerine lento yapılması

-Makine dairesine dışa açılan 800 x 2000 mm ebadında demir kapı yapılması ( kapı kilidi içerden elle dışardan anahtarla açılabilir olmalıdır )

-Makine dairesinin boyanması ve aydınlatmasının yapılması ( 200 Lüks ışık şiddetinde )

-Makine dairesi tabliyesine çıkış için merdiven yapılması ( tutamaklı olacaktır)

-Makine dairesi tabliyesinin kenarının korkulukla çevrilmesi ( yükseklik 1.10 cm . )

-Makine dairesi havalandırması için panjurlu pencere yapılması ( 2 adet 60×60 Demirden)

-Makine dairesine enerji hattının getirilerek uygun enerji panosu ile bağlantısının yapılması ( detaylı çizim asansör firması tarafından  verilecektir )

-Makine dairesi tabliyesi zayıf olursa çelik konstrüksiyon ile kuvvetlendirilmesi

-Şantiyede kilitli üstü kapalı bir deponun temin edilmesi

-Montaj sahası güvenliğinin sağlanması

-Asansör kullanma ruhsatının alınması sırasında yapılacak masraflar. (Harç, vergi,müellif kaydı v.s.)

-Asansör boşluğunun büyük olduğu durumlarda gerekli U profil bölmelerinin yapılması

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

Bir asansör yaptırmak istiyorum fiyatı nedir?

Asansörlerin sabit ve belirli bir fiyatı yoktur. Yapılacak binanın ve asansörün özelliklerine göre değişmektedir

Binanın sınıfı asansörün kapasitesi, hızı, kapı tipi, vs gibi özelliklere göre yeni bir tasarım ve bu tasarıma uygun fiyatlandırma sonrasında fiyatlandırma yapılabilir.

Binamın tam ihtiyacını belirleyecek asansör sayısı ve özelliklerini nasıl belirleyebilirim?

Projeniz esnasında binanınızın kullanım alanı ve kat sayısına uygun olarak mutlaka Asansör Trafik Hesabı yapılması gereklidir. Asansör Trafik Hesabına uygun olarak bir Asansör Projesi çizdirildikten sonra bu işlem netleşmiş olacaktır. Avan projeler asansör firmaları veya Elektrik ve Mekanik Proje büroları tarafından mutlaka Asansör konusunda yetkili SMM belgesine sahip bir mühendis tarafından çizilmelidir.

Asansör Makina Dairesinde  Kümbet Betonu  yüksekliği ne olmalıdır?

Kümbet betonunun makina dairesi tabanından yüksekliği standart değildir. Burada doğru referans makine dairesi tabanı değildir.

Asansörün çıkacağı en son katın zemin kotundan itibaren 3700 mm olmak zorundadır. Dolayısıyla projenizin kat yüksekliğine göre değişebilir.

Farklı hız ve kapasitedeki asansörler için bu mesafe değişiklik arz edebilir.

Asansörün Kuyu Dibi Derinliği ne olmalıdır?

Asansör Kuyu dibi derinliği standarta uygun olarak 1400 mm den az olmamalıdır. Hız ve kapasiteye göre değişim gösterir. Ev tipi asansörlerde ise özel sistemler sayesinde 200 mm de dahi çözüm üretilebilir fakat bu özel çözümler için mutlaka firmamızla temas kurmanız gerekir

İnşaatın hangi safhasında asansör firmasıyla anlaşmak gerekir?

Kaba inşaat bittikten sonra sıva başladığı esnada asansör firmasıyla anlaşma yapmak doğru zaman olacaktır. Sahanlıkarda asansör kapısı kenarlarının

sıva ve kaplama işleri montaj yapılmadığı sürece yürümeyecek ve işlerinizin akışı yavaşlayacaktır.

Anlaşma yapıldıktan sonra kaç ay içerisinde asansörün montajı tamamlanır?

Asansörün tamamlanması sözleşme süremize göre yaklaşık 3 aydır. Asansörün inşaatda montajından daha çok fabrikamızda imalat ve tedarik süreci oldukça fazladır.Fakat şunu unutmamak gerekir ki asansörün bitişi binanın bitmesiyle de doğru orantılıdır.

Kapı kenar tadilatları, sahanlıkların kaplamaları gibi iler yapılmadığı sürece asansörün montajı tamamlanamaz. Asansör firması olarak bizler binanızdan en son çıkan ekip oluyoruz. İnce temizlik işlemleri yapılırken asansörün son ayar ve temizlikleri de yapılmaktadır.

Garanti süresi ne zaman çalışmaya başlar?

Asansörün montajı bitirilip ruhsatı alındıktan sonra asansör servise verildiği zaman garanti süresi çalışmaya başlar. Ruhsat alımı ve servise veriliş arasındaki zaman uzunca bir süre olabilir. Bu süre zarfında asansör çalıştırılmaz. Binada yönetim oluşup Bakım Sözleşmesi imzalandığı zaman son bir temizlik ve ayarlar yapıldıktan sonra bina yönetimide yani son kullanıcılara asansör teslim edildiği andan itibaren garanti süresi çalışmaya başlar

Şantiye elektirği ile asansörün çalıştırlması mümkünmüdür?

Evet mümkündür ama risklidir. Şantiye elektirği ile kullanım esnasında oluşan tüm arızalar garanti kapsamındadır ve kullanıma açık tutan kişinin sorumluluğundadır. Yasal olarak ise TEK den elektrik bağlanmadan asansörün çalıştırılması yasaktır.

Asansör montajının iş akış  planı nasıldır?

Anlaşma yapıldıktan sonra röleve alınmasına müteakip projeler çizilir ve ilk etapta ray kapı montajı yapılır. Makine dairesi inşaat işleri bitirilmişse makine motor montajı da yapılabilir. Bu işlemler bittikten sonra kaba inşaat ve tadilat işerinin yapılması için montaja ara verilir. Kapı kenar tadilatları ve sahanlık döşemeleri  bittikten sonra ince işler dediğimiz kabin tablo tesisat ve işlemlere devam edilir.